ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
ĐĂNG NHẬP

Tài khoản:
Mật khẩu:

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CAMBRIDGE LONG AN

AEF Starter A

 • Bắt đầu: 20/05/2019
 • Ngày học: T2 -4 - 6
 • Thời gian: 17:30 - 19:00
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: CLA_EC_C5.02

HOORAY A1

 • Bắt đầu: 11/05/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 15:00 - 17:15
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: CLA_KDY_C4.03

HANG OUT 1A

 • Bắt đầu: 11/05/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 14:00 - 16:15
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: CLA_KID_C3.03

HOORAY B1

 • Bắt đầu: 11/05/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 15:00 - 17:15
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: CLA_KDY_C4.04

STAR 1

 • Bắt đầu: 04/05/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 09:30 - 11:00
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: CLA_PT_C2.04

MOON 1

 • Bắt đầu: 04/05/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 07:30 - 09:00
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: CLA_PT_C1.03

LG 1A

 • Bắt đầu: 04/05/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 07:00 - 09:15
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: CLA_LG_C1.03
Thông tin liên hệ
Trụ sở chính - Phường 6, Tân An
Số 01 đường số 03 Khu Dân Cư Kiến Phát, Phường 6, TP Tân An, Long An

ĐT: 02723 522 238 Fax: 02723 525 733
info@anhviet.edu.vn

  Để lại tin nhắn cho chúng tôi