ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
ĐĂNG NHẬP

Tài khoản:
Mật khẩu:

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ANH VIỆT VĨNH KIM

Let’s Go 1A

 • Bắt đầu: 29/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 13:00 – 15:00
 • Giáo viên: Kiều Tiên
 • Mã lớp: LG_C3.22

Let’s Go 1A

 • Bắt đầu: 01/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 9:30 – 11:30
 • Giáo viên: Ánh Uyên
 • Mã lớp: LG_C2.19

Let’s Go 1A

 • Bắt đầu: 01/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 13:00 – 15:00
 • Giáo viên: Tiến Khoa
 • Mã lớp: LG_C3.20

Hooray A1

 • Bắt đầu: 01/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 7:15 – 9:15, Phòng Africa
 • Giáo viên: Ánh Uyên
 • Mã lớp: HR_C1.05

Hooray A1

 • Bắt đầu: 01/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 15:15 – 17:15, Phòng Africa
 • Giáo viên: Ánh Uyên
 • Mã lớp: HR_C4.06

Tiếng Anh 6

 • Bắt đầu: 20/04/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 17:30 – 19:30
 • Giáo viên: Kim Liên
 • Mã lớp: ES6_C5.04
Thông tin liên hệ
Trụ sở chính - Phường 6, Tân An
Số 01 đường số 03 Khu Dân Cư Kiến Phát, Phường 6, TP Tân An, Long An

ĐT: 02723 522 238 Fax: 02723 525 733
info@anhviet.edu.vn

  Để lại tin nhắn cho chúng tôi