ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
ĐĂNG NHẬP

Tài khoản:
Mật khẩu:

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ANH VIỆT MỸ THO

Thiếu Nhi

 • Bắt đầu: 16/06/2019
 • Ngày học: T2 -4
 • Thời gian: 17:30-19:30
 • Giáo viên: Nguyễn Thị Bạch Huệ
 • Mã lớp: LG_C5.151

Thiếu Nhi

 • Bắt đầu: 15/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 13:30-15:30
 • Giáo viên: Phạm Thị Ngọc Nhung
 • Mã lớp: LG_C3.148

Thiếu Nhi

 • Bắt đầu: 15/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 15:35-17:35
 • Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Quyên
 • Mã lớp: LG_C4.149

Thiếu Nhi

 • Bắt đầu: 15/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 17:30-19:30
 • Giáo viên: Đào Thiện Luân
 • Mã lớp: LG_C5.150

Anh Văn 6

 • Bắt đầu: 11/06/2019
 • Ngày học: T3 - 5
 • Thời gian: 17:30-19:30
 • Giáo viên: Phan Nguyễn Thùy Dung
 • Mã lớp: ES6_C5.16

Mẫu giáo

 • Bắt đầu: 08/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 9:30-11:30
 • Giáo viên: Nguyễn Tú Anh
 • Mã lớp: HR_C2.13

Thiếu Nhi

 • Bắt đầu: 08/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 9:30-11:30
 • Giáo viên: Trần Thanh Thảo
 • Mã lớp: LG_C2.147

Mẫu giáo

 • Bắt đầu: 08/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 7:15-9:15
 • Giáo viên: Nguyễn Thị Mộng Trinh
 • Mã lớp: HR_C1.12

Thiếu Nhi

 • Bắt đầu: 08/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 7:15-9:15
 • Giáo viên: Phan Nguyễn Thùy Dung
 • Mã lớp: LG_C1.146
Thông tin liên hệ
Trụ sở chính - Phường 6, Tân An
Số 01 đường số 03 Khu Dân Cư Kiến Phát, Phường 6, TP Tân An, Long An

ĐT: 02723 522 238 Fax: 02723 525 733
info@anhviet.edu.vn

  Để lại tin nhắn cho chúng tôi