ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
ĐĂNG NHẬP

Tài khoản:
Mật khẩu:

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ANH VIỆT MỸ THO

Fre-FCE

 • Bắt đầu: 23/11/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 17:40-19:40
 • Giáo viên: Nguyễn Thị Mộng Trinh
 • Mã lớp: EC_C5.74

IELTS

 • Bắt đầu: 16/11/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 17:40-19:40
 • Giáo viên: Đào Thị Diễm Kiều
 • Mã lớp: EC_C5.59

Thiếu Nhi (LG 1A)

 • Bắt đầu: 09/11/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 7:15-9:15
 • Giáo viên: Nguyễn Văn Diệu
 • Mã lớp: LG_C1.154

Fre- FCE

 • Bắt đầu: 27/07/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 17:40-19:40
 • Giáo viên: Nguyễn Văn Diệu
 • Mã lớp: EC_C5.75

Got it Starter A

 • Bắt đầu: 22/07/2019
 • Ngày học: T2 - 4
 • Thời gian: 17:30-19:30
 • Giáo viên: Dương Minh Nguyên
 • Mã lớp: EC_C5.95

Got it Starter A

 • Bắt đầu: 22/07/2019
 • Ngày học: T2 - 4
 • Thời gian: 17:30-19:30
 • Giáo viên: Dương Minh Nguyên
 • Mã lớp: EC_C5.95

Thiếu Nhi

 • Bắt đầu: 16/06/2019
 • Ngày học: T2 -4
 • Thời gian: 17:30-19:30
 • Giáo viên: Nguyễn Thị Bạch Huệ
 • Mã lớp: LG_C5.151

Thiếu Nhi

 • Bắt đầu: 15/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 13:30-15:30
 • Giáo viên: Phạm Thị Ngọc Nhung
 • Mã lớp: LG_C3.148

Thiếu Nhi

 • Bắt đầu: 15/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 15:35-17:35
 • Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Quyên
 • Mã lớp: LG_C4.149

Thiếu Nhi

 • Bắt đầu: 15/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 17:30-19:30
 • Giáo viên: Đào Thiện Luân
 • Mã lớp: LG_C5.150

Mẫu giáo

 • Bắt đầu: 08/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 7:15-9:15
 • Giáo viên: Nguyễn Thị Mộng Trinh
 • Mã lớp: HR_C1.12

Thiếu Nhi

 • Bắt đầu: 08/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 7:15-9:15
 • Giáo viên: Phan Nguyễn Thùy Dung
 • Mã lớp: LG_C1.146

Thiếu Nhi

 • Bắt đầu: 08/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 15:35 - 17:35
 • Giáo viên: Cô Thủy
 • Mã lớp: LG_C4.147

Thiếu nhi

 • Bắt đầu: 08/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 9:30-11:30
 • Giáo viên: Ms. Hà
 • Mã lớp: LG_C2.146

Thiếu Nhi

 • Bắt đầu: 08/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 9:30-11:30
 • Giáo viên: Trần Thanh Thảo
 • Mã lớp: LG_C2.147

Mẫu giáo

 • Bắt đầu: 03/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 17:30-19:30
 • Giáo viên: Ms. Hà
 • Mã lớp: HR_C5.12

Anh văn 6

 • Bắt đầu: 28/05/2019
 • Ngày học: T3 - 5
 • Thời gian: 17:30 - 19:30
 • Giáo viên: Cô Kiều
 • Mã lớp: ES6_C5.17
Thông tin liên hệ
Trụ sở chính - Phường 6, Tân An
Số 01 đường số 03 Khu Dân Cư Kiến Phát, Phường 6, TP Tân An, Long An

ĐT: 02723 522 238 Fax: 02723 525 733
info@anhviet.edu.vn

  Để lại tin nhắn cho chúng tôi