ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
ĐĂNG NHẬP

Tài khoản:
Mật khẩu:

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ANH VIỆT BẾN LỨC

AEF STARTER A

 • Bắt đầu: 06/01/2020
 • Ngày học: T2-4-6
 • Thời gian: 17:30-19:00
 • Giáo viên: Nguyễn Đoàn Kiên Trinh
 • Mã lớp: EC_C5.101

MOON 1

 • Bắt đầu: 12/10/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 14:30-16:00
 • Giáo viên: Đoàn Ngọc Mộng Tuyền
 • Mã lớp: PT_C3.05

LG BEGIN

 • Bắt đầu: 05/10/2019
 • Ngày học: T7-CN
 • Thời gian: 09:30-11:45
 • Giáo viên: Đoàn Ngọc Mộng Tuyền
 • Mã lớp: LG_C2.55

MOON 1

 • Bắt đầu: 28/09/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 07:30-09:00
 • Giáo viên: Đoàn Ngọc Mộng Tuyền
 • Mã lớp: PT_C1.06

LG 1A

 • Bắt đầu: 31/08/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 09:30-11:45
 • Giáo viên: Trần Thị Khánh Hậu
 • Mã lớp: LG_C2.54

AEF STARTER A

 • Bắt đầu: 19/08/2019
 • Ngày học: T2 - 4 - 6
 • Thời gian: 19:15-20:45
 • Giáo viên: Lê Thị Kiều Trang
 • Mã lớp: EC_C6.88

LG 1A

 • Bắt đầu: 17/08/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 09:30-11:45
 • Giáo viên: Nguyễn Thị Thúy Loan
 • Mã lớp: LG_C2.53

LG 1A

 • Bắt đầu: 17/08/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 09:30-11:45
 • Giáo viên: Nguyễn Thị Thúy Loan
 • Mã lớp: LG_C2.53

LG BEGIN

 • Bắt đầu: 10/08/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 14:00-16:15
 • Giáo viên: Nguyễn Trần Quốc Thắng
 • Mã lớp: LG_C4.51

STAR 1

 • Bắt đầu: 27/07/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 16:15-17:45
 • Giáo viên: Võ Huỳnh Thùy Vy
 • Mã lớp: PT_C4.05

GOT IT! STARTER A

 • Bắt đầu: 02/07/2019
 • Ngày học: T3 - 5 - 7
 • Thời gian: 07:00-09:15
 • Giáo viên: Nguyễn Trường Thạnh
 • Mã lớp: EC_C5.98

Let's go Begin

 • Bắt đầu: 29/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 07:00-09:15
 • Giáo viên: Võ Huỳnh Thùy Vy
 • Mã lớp: LG_C1.47

MOON 1

 • Bắt đầu: 22/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 09:30 - 11:00
 • Giáo viên: Lê Thị Hồng Đào
 • Mã lớp: PT_C2.04

LG 1A

 • Bắt đầu: 22/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 14:00 - 16:15
 • Giáo viên: Dương Thanh Thanh Dương
 • Mã lớp: LG_C4.50

Let's go Begin

 • Bắt đầu: 08/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 07:00-09:15
 • Giáo viên: Lê Thị Hồng Đào
 • Mã lớp: LG_C1.46

MOON 1

 • Bắt đầu: 08/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 14:30-16:00
 • Giáo viên: Lê Thị Hồng Đào
 • Mã lớp: PT_C3.04

Let's go 1A

 • Bắt đầu: 08/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 07:00-09:15
 • Giáo viên: Nguyễn Thị Minh Kiều
 • Mã lớp: LG_C1.45

LG 1A

 • Bắt đầu: 27/04/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 09:30-11:45
 • Giáo viên: Nguyễn Trần Quốc Thắng
 • Mã lớp: LG_C2.52

LG BEGIN

 • Bắt đầu: 27/04/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 09:30-11:45
 • Giáo viên: Phạm Nguyễn Lệ Trinh
 • Mã lớp: LG_C2.51

MOON 1

 • Bắt đầu: 27/04/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 07:30-09:00
 • Giáo viên: Nguyễn Thị Thúy Loan
 • Mã lớp: PT_C1.05

GOT IT! STARTER A

 • Bắt đầu: 25/03/2019
 • Ngày học: T2 - 4 - 6
 • Thời gian: 17:30-19:00
 • Giáo viên: Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao
 • Mã lớp: EC_C5.92

GOT IT! STARTER A

 • Bắt đầu: 25/03/2019
 • Ngày học: T2-4-6
 • Thời gian: 17:30-19:00
 • Giáo viên: Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao
 • Mã lớp: EC_C5.92

MOON 1

 • Bắt đầu: 01/12/2018
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 07:30-09:00, Phòng 104
 • Giáo viên: Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao
 • Mã lớp: PT_C1.04

LG 1A

 • Bắt đầu: 24/11/2018
 • Ngày học: Thứ 7 - CN
 • Thời gian: 09:30-11:45
 • Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Hương
 • Mã lớp: LG_C2.50

GOT IT! STARTER A

 • Bắt đầu: 14/11/2018
 • Ngày học: Thứ 2-4
 • Thời gian: 17:30-19:45
 • Giáo viên: Trương Mỹ Ái
 • Mã lớp: EC_C5.90

AEF STARTER A

 • Bắt đầu: 01/10/2018
 • Ngày học: T2-4-6
 • Thời gian: 19:15-20:45
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: EC_C6.86

Let's go Begin

 • Bắt đầu: 22/09/2018
 • Ngày học: T7-CN
 • Thời gian: 9:30-11:45
 • Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Chi
 • Mã lớp: LG_C2.49

AEF STARTER A

 • Bắt đầu: 28/08/2018
 • Ngày học: T3-5-7
 • Thời gian: 17:30-19:00
 • Giáo viên: Nguyễn Tấn Lợi
 • Mã lớp: EC_C5.89

LG 1A

 • Bắt đầu: 25/08/2018
 • Ngày học: T7-CN
 • Thời gian: 07:00-09:15
 • Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Chi
 • Mã lớp: LG_C1.41

Moon 1

 • Bắt đầu: 04/08/2018
 • Ngày học: T7-CN
 • Thời gian: 07:30 - 09:00
 • Giáo viên: Phạm Thị Minh Hằng
 • Mã lớp: PT_C1.16
Thông tin liên hệ
Trụ sở chính - Phường 6, Tân An
Số 01 đường số 03 Khu Dân Cư Kiến Phát, Phường 6, TP Tân An, Long An

ĐT: 02723 522 238 Fax: 02723 525 733
info@anhviet.edu.vn

  Để lại tin nhắn cho chúng tôi