ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
ĐĂNG NHẬP

Tài khoản:
Mật khẩu:

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ANH VIỆT CHÂU THÀNH

Let's go (HV SN 2011)

 • Bắt đầu: 29/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 14:15 - 16:30
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: LG 1A

Let's go 1A (HV SN 2011)

 • Bắt đầu: 15/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 07:00 - 09:15
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: LG1A

Let's go (HV SN 2012)

 • Bắt đầu: 13/06/2019
 • Ngày học: T3 - 5
 • Thời gian: 09:30 - 11:45
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: LG 1A

Got it Starter A (HV SN 2011)

 • Bắt đầu: 10/06/2019
 • Ngày học: T2 - 4
 • Thời gian: 17:00 - 19:15
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: Got it Starter A

Got it Star A (Học viên SN 2008)

 • Bắt đầu: 10/06/2019
 • Ngày học: T3 - 4
 • Thời gian: 17:00 - 19:15
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: Got it Star A

Lets go 1A (Học viên SN 2011)

 • Bắt đầu: 04/06/2019
 • Ngày học: T3 - 5
 • Thời gian: 9:30 - 11:45
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: LG 1A

Let's go - 1A (học viên sinh năm 2009 - 2010)

 • Bắt đầu: 04/06/2019
 • Ngày học: T3 - 5
 • Thời gian: 7:00 - 9: 15
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: LG1A

Playtime - Star 1 (học viên sinh năm 2014 - 2015)

 • Bắt đầu: 01/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 7:00 - 09:15
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: STAR 1

Playtime - Sun 1 (học viên sinh năm 2013)

 • Bắt đầu: 01/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 14:30 - 16:45
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: Sun 1

Let's go - 1A ( dành cho học viên sinh năm 2011)

 • Bắt đầu: 28/05/2019
 • Ngày học: T3 - 5
 • Thời gian: 7:00 - 9:15
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: LG1A

Let's go - 1A (học viên sinh năm 2012)

 • Bắt đầu: 18/05/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 14:15 -16:30
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: LG1A
Thông tin liên hệ
Trụ sở chính - Phường 6, Tân An
Số 01 đường số 03 Khu Dân Cư Kiến Phát, Phường 6, TP Tân An, Long An

ĐT: 02723 522 238 Fax: 02723 525 733
info@anhviet.edu.vn

  Để lại tin nhắn cho chúng tôi