ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
ĐĂNG NHẬP

Tài khoản:
Mật khẩu:

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ANH VIỆT TÂN THẠNH

LET'S GO 1A (HV SN 2011,2010,2009)

 • Bắt đầu: 26/06/2019
 • Ngày học: T4 - T6
 • Thời gian: 7:00-09:15
 • Giáo viên: Ms. Thúy Hằng
 • Mã lớp: LG_C1.06

GOT IT 1A (HV SN 2006,2005,2004,2002)

 • Bắt đầu: 25/06/2019
 • Ngày học: T3-T5
 • Thời gian: 7:00-09:15
 • Giáo viên: Ms. Thanh Phương
 • Mã lớp: EC_C1.03

LET'S GO 2A (HV SN 2011,2010,2009)

 • Bắt đầu: 24/06/2019
 • Ngày học: T2-T4
 • Thời gian: 09:30-11:45
 • Giáo viên: Ms. Thanh Phương
 • Mã lớp: LG_C2.05

GOT IT STARTER B (HV SN 2008,2007,2006,2005)

 • Bắt đầu: 24/06/2019
 • Ngày học: T2-T4
 • Thời gian: 07:00- 09:15
 • Giáo viên: Ms. Thanh Phương
 • Mã lớp: EC_C1.02

STAR 1 (HV SN 2014 ,2015 )

 • Bắt đầu: 22/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 09:30-11:00
 • Giáo viên: Ms. Thu Hương
 • Mã lớp: PT_C2.02

LET'S GO 1A (HV SN 2011,2010,2009)

 • Bắt đầu: 22/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 09:30-11:45
 • Giáo viên: Ms. Huyền Trang
 • Mã lớp: LG_C2.02

MOON 1 (HV SN 2013)

 • Bắt đầu: 22/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 07:00-09:15
 • Giáo viên: Ms. Thu Hương
 • Mã lớp: PT_C1.01

LET'S GO BEGIN A (HV SN 2012)

 • Bắt đầu: 22/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 07:00-09:15
 • Giáo viên: Ms. Huyền Trang
 • Mã lớp: LG_C1.01

LET'S GO BEGIN A (HV SN 2012)

 • Bắt đầu: 22/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 09:30-11:45
 • Giáo viên: Ms. Thúy Hằng
 • Mã lớp: LG_C2.03

GOT IT STARTER A (HV SN 2008,2007,2006,2005)

 • Bắt đầu: 22/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 13:30-15:45
 • Giáo viên: Ms. Thanh Phương
 • Mã lớp: EC_C3.01

LET'S GO BEGIN A (HV SN 2012)

 • Bắt đầu: 20/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 09:30-11:45
 • Giáo viên: Ms. Thúy Hằng
 • Mã lớp: LG_C2.03
Thông tin liên hệ
Trụ sở chính - Phường 6, Tân An
Số 01 đường số 03 Khu Dân Cư Kiến Phát, Phường 6, TP Tân An, Long An

ĐT: 02723 522 238 Fax: 02723 525 733
info@anhviet.edu.vn

  Để lại tin nhắn cho chúng tôi