ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
ĐĂNG NHẬP

Tài khoản:
Mật khẩu:

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ANH VIỆT CHỢ GẠO

LG 1A

 • Bắt đầu: 08/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 17:30-19:30
 • Giáo viên: Xuân Hương, Tuyết Nhung, T.Hạnh
 • Mã lớp: CN4_LG_C4.27

LG 1

 • Bắt đầu: 08/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 07:15-09:15
 • Giáo viên: Tuyết Nhung, Thầy Hạnh
 • Mã lớp: CN4_LG_C1.24

LG 1

 • Bắt đầu: 08/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 9:30-11:30
 • Giáo viên: Tuyết Nhung, Thầy Hạnh
 • Mã lớp: CN4_LG_C2.25

LG 1A

 • Bắt đầu: 08/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 17:30-19:30
 • Giáo viên: Tuyết Nhung
 • Mã lớp: CN4_LG_C5.26

HR A1

 • Bắt đầu: 08/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 07:15-09:15
 • Giáo viên: Trúc Linh
 • Mã lớp: CN4_HR_C1.06

HR A1

 • Bắt đầu: 08/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 15:15-17:15
 • Giáo viên: Xuân Hương
 • Mã lớp: CN4_HR_C4.07
Thông tin liên hệ
Trụ sở chính - Phường 6, Tân An
Số 01 đường số 03 Khu Dân Cư Kiến Phát, Phường 6, TP Tân An, Long An

ĐT: 02723 522 238 Fax: 02723 525 733
info@anhviet.edu.vn

  Để lại tin nhắn cho chúng tôi