ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
ĐĂNG NHẬP

Tài khoản:
Mật khẩu:

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ANH VIỆT THẠNH HÓA

Star 1

 • Bắt đầu: 25/05/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 07:00 - 09:15
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: CSLK2_PT_C1.08

LG 1A

 • Bắt đầu: 20/04/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 07:00 - 09:15
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: CSLK2_LG_C1.25

LG 1A

 • Bắt đầu: 06/04/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 09:20 - 11:35
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: CSLK2_LG_C1.26

Got It Starter A

 • Bắt đầu: 30/03/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 07:00 - 09:15
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: CSLK2_EC_C5.36

Got It Starter A

 • Bắt đầu: 30/03/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 15:45 - 18:00
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: CSLK2_EC_C5.38

Got It Starter A

 • Bắt đầu: 30/03/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 09:20 - 11:35
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: CSLK2_EC_C5.37

Moon 1

 • Bắt đầu: 19/01/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 09:30 - 11:00
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: CSLK2_PT_C2.06

Starter A

 • Bắt đầu: 28/08/2018
 • Ngày học: T2-4
 • Thời gian: 17:30 - 19:45
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: EC_C5.34
Thông tin liên hệ
Trụ sở chính - Phường 6, Tân An
Số 01 đường số 03 Khu Dân Cư Kiến Phát, Phường 6, TP Tân An, Long An

ĐT: 02723 522 238 Fax: 02723 525 733
info@anhviet.edu.vn

  Để lại tin nhắn cho chúng tôi