ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
ĐĂNG NHẬP

Tài khoản:
Mật khẩu:

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ANH VIỆT THỦ THỪA

IELTS 1

 • Bắt đầu: 24/06/2019
 • Ngày học: T2 -T4
 • Thời gian: 17:30-19:45
 • Giáo viên: Giáo viên Trung tâm ngoại ngữ Anh Việt
 • Mã lớp: EC_C3.33

Stretch Starter A

 • Bắt đầu: 18/06/2019
 • Ngày học: T3 - T5
 • Thời gian: 17:30-19:45
 • Giáo viên: Giáo viên Trung tâm ngoại ngữ Anh Việt
 • Mã lớp: EC_C3.32

Let's go Begin (HV SN 2012)

 • Bắt đầu: 15/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 07:00 - 09:15
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: LG BEGIN A

LG 1A

 • Bắt đầu: 08/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 14:30-16:45
 • Giáo viên: Giáo viên Trung tâm ngoại ngữ Anh Việt
 • Mã lớp: LG_C3.36

STAR 1

 • Bắt đầu: 08/06/2019
 • Ngày học: T7+CN
 • Thời gian: 09:30-11:45
 • Giáo viên: Giáo viên trung tâm ngoại ngữ Anh Việt
 • Mã lớp: PT_C3.08

AEF Starter A

 • Bắt đầu: 04/06/2019
 • Ngày học: T3 - T5
 • Thời gian: 14:30-16:45
 • Giáo viên: Giáo viên Trung tâm ngoại ngữ Anh Việt
 • Mã lớp: EC_C3.31

STAR 1

 • Bắt đầu: 28/05/2019
 • Ngày học: T3-T5
 • Thời gian: 15:00-16:30
 • Giáo viên: Giáo viên Trung tâm ngoại ngữ Anh Việt
 • Mã lớp: PT_C3.07

LG 1A

 • Bắt đầu: 28/05/2019
 • Ngày học: T3 -T5
 • Thời gian: 14:30-16:45
 • Giáo viên: Giáo viên Trung tâm ngoại ngữ Anh Việt
 • Mã lớp: LG_C3.35

LG 1A

 • Bắt đầu: 27/05/2019
 • Ngày học: T2 -T4
 • Thời gian: 14:30-16:45
 • Giáo viên: Giáo viên Trung tâm ngoại ngữ Anh Việt
 • Mã lớp: LG_C3.34

AEF Starter A

 • Bắt đầu: 27/05/2019
 • Ngày học: T2 -T4
 • Thời gian: 14:30-16:45
 • Giáo viên: Giáo viên Trung tâm ngoại ngữ Anh Việt
 • Mã lớp: EC_C3.30

LG 1A

 • Bắt đầu: 14/05/2019
 • Ngày học: T3 - T5
 • Thời gian: 14:30-16:45
 • Giáo viên: Giáo viên Trung tâm ngoại ngữ Anh Việt
 • Mã lớp: LG_C3.33

STAR 1

 • Bắt đầu: 13/05/2019
 • Ngày học: T2-T4
 • Thời gian: 15:00-16:30
 • Giáo viên: Giáo viên Trung tâm ngoại ngữ Anh Việt
 • Mã lớp: PT_C3.06

LG 1A

 • Bắt đầu: 13/05/2019
 • Ngày học: T2 - T4
 • Thời gian: 14:30-16:45
 • Giáo viên: Giáo viên Trung tâm ngoại ngữ Anh Việt
 • Mã lớp: LG_C3.32

AEF Starter A

 • Bắt đầu: 24/09/2018
 • Ngày học: T2-4-6
 • Thời gian: 17:15-19:30
 • Giáo viên: Giáo viên Trung tâm ngoại ngữ Anh Việt
 • Mã lớp: EC_C5.29

Let's Begin

 • Bắt đầu: 15/09/2018
 • Ngày học: T7-CN
 • Thời gian: 14:30-16:45
 • Giáo viên: Giáo viên Trung tâm ngoại ngữ Anh Việt
 • Mã lớp: LG_C3.32

Star 1

 • Bắt đầu: 08/09/2018
 • Ngày học: T7-CN
 • Thời gian: 09:30-11:00
 • Giáo viên: Giáo viên Trung tâm ngoại ngữ Anh Việt
 • Mã lớp: PT_C2.06
Thông tin liên hệ
Trụ sở chính - Phường 6, Tân An
Số 01 đường số 03 Khu Dân Cư Kiến Phát, Phường 6, TP Tân An, Long An

ĐT: 02723 522 238 Fax: 02723 525 733
info@anhviet.edu.vn

  Để lại tin nhắn cho chúng tôi