ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
ĐĂNG NHẬP

Tài khoản:
Mật khẩu:

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ANH VIỆT CẦN GIUỘC

ÔN STARTERS

 • Bắt đầu: 08/12/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 07:00 - 09:15
 • Giáo viên: Đặng Nguyễn Xuân Lan
 • Mã lớp: LG_C1.01

LET'S GO 1A

 • Bắt đầu: 08/12/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 09:15 - 11:30
 • Giáo viên: Huỳnh Thị Thanh Phương
 • Mã lớp: LG_C2.10

LET'S GO 1A

 • Bắt đầu: 08/12/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 09:15 - 11:30
 • Giáo viên: Nguyễn Thị Thùy Nhung
 • Mã lớp: LG_C2.09

AEF STARTER A

 • Bắt đầu: 23/11/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 09:15 - 11:30
 • Giáo viên: Đặng Nguyễn Xuân Lan
 • Mã lớp: LG_C2.04

LET'S GO 3A

 • Bắt đầu: 19/11/2019
 • Ngày học: T3 - 5
 • Thời gian: 17:30 - 19:45
 • Giáo viên: Lê Thị Kim Thư
 • Mã lớp: LG_C4.07

Let's Go 1A

 • Bắt đầu: 22/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 07:00 -09:15
 • Giáo viên: Nguyễn Thị Thúy Hiền
 • Mã lớp: LG_C1.08

Let's Go 3B

 • Bắt đầu: 16/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 15:00 - 17:15
 • Giáo viên: Huỳnh Thị Thanh Phương
 • Mã lớp: LG_C4.06

Let's Begin A

 • Bắt đầu: 15/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 09:15 -11:30
 • Giáo viên: Nguyễn Thị Thùy Nhung
 • Mã lớp: LG_C2.09

Let's Go 2B

 • Bắt đầu: 15/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 07:00 -09:15
 • Giáo viên: Đặng Nguyễn Xuân Lan
 • Mã lớp: LG_C1.01

LG 3B (Học viên làm bài kiểm tra xếp lớp)

 • Bắt đầu: 25/05/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 07:00 - 09:15
 • Giáo viên: Nguyễn Ngọc Cẩm
 • Mã lớp: LG_C2.05

LG 2B (Học viên làm bài kiểm tra xếp lớp)

 • Bắt đầu: 23/05/2019
 • Ngày học: T3 - 5
 • Thời gian: 17:30 - 19:45
 • Giáo viên: Lê Thị Kim Thư
 • Mã lớp: LG_C4.07

AEF STARTERS A (Học viên SN 2008 (lớp 6 trở lên)

 • Bắt đầu: 21/05/2019
 • Ngày học: T3 - 5
 • Thời gian: 17:30 - 19:45
 • Giáo viên: Nguyễn Ngọc Cẩm
 • Mã lớp: EC_C5.05

GOT IT 3B (học viên làm bài kiểm tra xếp lớp)

 • Bắt đầu: 18/05/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 17:30 - 19:45
 • Giáo viên: Đặng Nguyễn Xuân Lan
 • Mã lớp: EC_C5.02

LG 4B (Học viên làm bài kiểm tra xếp lớp)

 • Bắt đầu: 04/05/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 09:15 - 11:30
 • Giáo viên: Đặng Nguyễn Xuân Lan
 • Mã lớp: LG_C2.04

Let's Begin B (Học viên SN 2012 - sau hè vào lớp 2

 • Bắt đầu: 17/03/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 07:00 - 09:15
 • Giáo viên: Nguyễn Thị Thúy Hiền
 • Mã lớp: LG_C1.08
Thông tin liên hệ
Trụ sở chính - Phường 6, Tân An
Số 01 đường số 03 Khu Dân Cư Kiến Phát, Phường 6, TP Tân An, Long An

ĐT: 02723 522 238 Fax: 02723 525 733
info@anhviet.edu.vn

  Để lại tin nhắn cho chúng tôi