ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
ĐĂNG NHẬP

Tài khoản:
Mật khẩu:

TRỤ SỞ CHÍNH

MOON 1

 • Bắt đầu: 22/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 15:00 - 16:30
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: TSC_PT_C4.18

GOT IT Starter A

 • Bắt đầu: 18/06/2019
 • Ngày học: T3 - 5 - 7
 • Thời gian: 17:30 - 19:00
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: TSC_EC_C5.154

GOT IT Starter A

 • Bắt đầu: 17/06/2019
 • Ngày học: T2 - 4 - 6
 • Thời gian: 17:30 - 19:00
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: TSC_EC_C5.153

LG 1A

 • Bắt đầu: 01/06/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 07:00 - 09:15
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: TSC_LG_C1.90

LG 1A

 • Bắt đầu: 18/05/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 09:30 - 11:45
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: TSC_LG_C2.91

STAR 1

 • Bắt đầu: 18/05/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 07:30 - 09:00
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: TSC_PT_C1.16

MOON 1

 • Bắt đầu: 18/05/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 07:30 - 09:00
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: TSC_PT_C1.17

LG 1A

 • Bắt đầu: 11/05/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 07:00 - 09:15
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: TSC_LG_C1.88

LG 1A_

 • Bắt đầu: 11/05/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 14:00 - 16:15
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: TSC_LG_C3.89

LG 1A

 • Bắt đầu: 27/04/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 07:00 - 09:15
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: TSC_LG_C1.87

LG 1A_

 • Bắt đầu: 24/02/2019
 • Ngày học: T7 - CN
 • Thời gian: 14:00 - 16:15
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: TSC_LG_C3.86

Let's go 1A

 • Bắt đầu: 29/09/2018
 • Ngày học: T7-CN
 • Thời gian: 07:00 - 09:15
 • Giáo viên:
 • Mã lớp: LG_C1.81
Thông tin liên hệ
Trụ sở chính - Phường 6, Tân An
Số 01 đường số 03 Khu Dân Cư Kiến Phát, Phường 6, TP Tân An, Long An

ĐT: 02723 522 238 Fax: 02723 525 733
info@anhviet.edu.vn

  Để lại tin nhắn cho chúng tôi